Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "Алтанжолоо Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №09 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2014.01.15
4 Компанийн регистрийн дугаар 2113902
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ П.Рэнцэнмядаг
99008647
p_rentsenmyadag@yahoo.com
6 Холбоо барих 99008641
1 П.Рэнцэнмядаг  p_rentsenmyadag@yahoo.com
2 Д.Чулуунболд  
1 П.Рэнцэнмядаг  p_rentsenmyadag@yahoo.com
2 Д.Чулуунболд  

УБ хот, БЗД, 4-р хороо, Хил хамгаалахын замын ард МТ клонкын зүүн хойно бензин клонкын дэргэд