Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭДВАНС КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/550
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №164 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011551138
6 Компанийн регистрийн дугаар 5971616
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Батдолгор    99094032
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, Вива сити 3/11, 1/4 тоот

Т.Батдолгор

Т.Батдолгор