Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭФ ЭС ӨҮ ЭС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/557
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №160 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015003124
6 Компанийн регистрийн дугаар 6052363
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Цахим төлбөр, тооцоо мөнгөн гуйвуулга

3.Гадаад валютын арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Төрболд    99997130
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, 2а байр, 65 тоот

Батболд овогтой Төрболд

Батболд овогтой Төрболд

1/557-1 Салбар-01 “ЭФ ЭС ӨҮ ЭС ББСБ” ХХК УБ, СБД, 6-р хороо, Бага тойруу 46, Камин галерэй, 28 тоот 90190099 tbanzragch@yahoo.com