Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН ЦОХИО ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/606
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №25 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9911617076
6 Компанийн регистрийн дугаар 6076343
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ө.Наранчимэг /ТИ70101863/   99992275
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ХУД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 20-36 тоот

Ө.Наранчимэг

Ө.Наранчимэг