ХЗХ нэр Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусах огноо Тайлбар
1 МОН-ИНВЕСТ ХЗХ 2019-01-19
2 ПАРТИЗАНЫ ТЭНХЛЭГ 2019-12-26
3 САРУУЛ БАЯН 2019-12-26
4 АЙРАГ ХАС 2019-12-26
5 ЭВТ ЖАРГАЛАНТ 2019-12-26
6 СҮЛДЭТ ӨНДӨР ХЗХ 2019-11-29
7 "ЗООС ХҮРД"ХЗХ 2019-11-29
8 ХАН НАМНАН ХӨГЖИЛ ХЗХ 2019-11-29
9 ХӨГНӨХАН ХӨГЖИЛ ХЗХ 2019-11-29
10 МИНИЙ АХ 2019-12-14
11 БЭРХ ИНВЕСТ 2019-12-14
12 ДАРХАН ДӨЛ 2019-09-28
13 МӨНХ СОНОР 2019-11-12
14 ХЯРГАС ХАС 2019-11-12
15 УВС БУЯН АРВИЖИХ 2019-11-12
16 БАЯН ХАЙРХАН ХАС 2019-11-12
17 БИД ТУС 2019-11-12
18 ӨГИЙН МАНДАЛ 2019-11-12
19 ТӨГС-ИХ НАЯД 2019-11-12
20 АНХДАГЧ-АНДУУД ХЗХ 2019-11-12
21 БАРУУН-ОТОГ 2019-01-12
22 ЦЭНГЭЛ ХӨГЖИЛ 2019-11-12
23 ТЭГШ БОЛОМЖ 2019-11-12
24 НАРАН УРГАХ 2019-11-12
25 ЦОГТ-ОВОО ХӨГЖИЛ 2019-11-29
26 ГОВИЙН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ 2019-11-29
27 ХОНГОР ИРЭЭДҮЙ /ГЭРЧИЛГЭЭ ГЭМТЭЭСЭН/ 2019-11-29
28 МӨНГӨН БИЙЛЭГ ХЗХ 2019-11-29
29 БУГАТЫ ДАМЫСЫ 2019-03-23
30 ГСБЭХ ХЗХ 2019-01-19
31 БУЯН ЦАЦРАХ ХЗХ 2019-01-19
32 СОГООЧИЙН ХӨНДИЙ 2019-12-26
33 ХОС ЕМБҮҮ 2019-12-14
34 ГЯЛС ТӨГРӨГ 2019-12-14
35 ХАР АТ ХӨГЖИЛ 2019-12-26
36 МИНА 2019-05-24
37 КРЕДИТ ЮНИОН МОНГОЛ 2019-05-24
38 МОН САНТ АЛДАР 2019-05-24
39 АРВАЙН ҮР 2019-05-24
40 БЭХ 2019-05-24
41 ИРЭЭДҮЙН НӨӨЦ 2019-06-10
42 МОНКОНКОРД 2019-06-27
43 ДЭЛГЭРДЭНЖ 2019-06-27
44 АРВИЖИХ ХИШИГ 2019-06-27
45 ШИЛИЙН ЗОО 2019-06-27
46 НОЁН ДААМАЛ 2019-06-27
47 АРВИН МӨРӨН 2019-08-17
48 ТЭГШ ТАВАН ЦЭН 2019-08-17
49 ЭМПИПИ 2019-09-28
50 ТАВАН ЗУУН ТӨГРӨГ 2019-05-18