Холбоо барих

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

И-Мэйл хаяг

АЖЛЫН АЛБА

209

262789

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР

 

Үнэт цаас бодлого зохицуулалтын чиглэлээр

306

 

sec@frc.mn

Үнэт цаас бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

308

 

sec@frc.mn

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

 

Даатгалын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр

208

261672

insurance_dep@frc.mn

Даатгалын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

206

261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр

309

261668

bbsb@frc.mn

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

101

261665

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлого зохицуулалт, хөжглийн чиглэлээр

G-Mobile-ийн байр 309

70117098

hzh@frc.mn

Хадгаламж, зээлийн хоршооны бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

G-Mobile-ийн байр 310

70117049

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

Үнэт цаасны хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр

302

261677

 

Даатгалын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр

304

266420

 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр

105

261659

 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны хяналт, зохицуулалтын чиглэлээр 

106

263452

 

Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр

103

261275

 

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 

Захиргаа, удирдлага

207

261744

ad@frc.mn

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын алба

204

263665

Архив, бичиг хэрэг

201

261881

202

261676

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

403

264124

 
 

Хэвлэл мэдээллийн алба

407

261611

 

press@frc.mn

СУДАЛГАА, ЭРСДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

408

261012

medeelel@frc.mn

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

213

261964

 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

214

263425

itd@frc.mn

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

404

261662

 

 

>