• Эхлэл
  • Бусад
  • Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний журмын төслийн хэлэлцүүлэг

Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний журмын төслийн хэлэлцүүлэг

Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний журмын төслийн хэлэлцүүлгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр Блю скай зочид буудлын 3 давхарт танхимд зохион байгуулна.

Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу. 

Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах, түүнд хяналт тавих журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу. 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР