• Эхлэл
  • Бусад
  • Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Блю скай зочид буудлын 3 давхрын Даймонд танхимд зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөртэй энд дарж танилцана уу.

Оролцогчдын илтгэлүүдтэй танилцана уу.

1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга

2. ББСБ-ын үйл ажиллагааг системтэйгээр зохицуулах, хянах олон улсын шилдэг туршлага, санхүүгийн хүртээмжтэй байдалд ББСБ-ын ач холбогдол

3. Хувь хүн, ААН-д санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд ББСБ-ын үүрэг, тулгарч буй бэрхшээл.

 

 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР