Таны санхүүгийн мэдлэгт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын алба нь Хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, Хорооны гишүүдэд үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслах, тэднийг шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах, Хорооноос гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Хорооны төсөв, санхүүг удирдан зарцуулах үндсэн  үүрэгтэй. 

Ажлын албаны дарга: Ц.Нацагдорж

Утас: 70117047

Цахим шуудан: natsagdorj@frc.mn

>