Таны санхүүгийн мэдлэгт

Ашигт малтмалын тухай хууль, УИХ-ын 2007 оны 27 дугаар тогтоол,Засгийн газрын 2006 оны 266 дугаар тогтоолыг үндэслэн Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 52 дугаар тогтоолоор Стратегийн ач холбогдол бүхий орд, улсын төсвийн хөрөнгөөр эрэл, хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон ордын ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшин үйл ажиллагаа явуулах, ашигт малтмалын нөөцийн үнэлгээ хийх, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын төрийн мэдлийн хувьцааг борлуулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн өмчит “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийг байгуулахаар шийдвэрлэсэн. /2007 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, 9011014002 тоот гэрчилгээтэй/.

>