Хайлт хийх

Удирдлагууд

Д.Баярсайхан

СЗХ-ны Дарга

О.Батбилэг

СЗХ-ны Дэд дарга 

Б.Батхишиг

Хорооны орон тооны бус гишүүн

Б.Баярдаваа

Хорооны орон тооны бус гишүүн 

Н.Мандуул

Хорооны орон тооны бус гишүүн 

Л.Энхтайван

Хорооны орон тооны бус гишүүн

Р.Ринчинбазар

Хяналтын зөвлөлийн дарга 

Д.Цэрэнбадам

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

А.Өнөржаргал

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 

Ж.Эрдэнэбилэг

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 

Б.Амарсанаа

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн