Санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлага гишүүд

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

СЗХ-ны орон тооны гишүүн бөгөөд дэд дарга

Орон тооны бус гишүүд

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд