Ахмадын зөвлөл

 

Нэрс

Ажиллаж байсан албан тушаал

1

   Ү.Ядамсүрэн

   Үнэт цаасны хорооны дарга

2

   С.Гүндэнбал 

   Үнэт цаасны хорооны дарга

3

   Б.Шаравсамбуу

   Орон тооны гишүүн

4

   Д.Дүгэржав

   Орон тооны гишүүн

5

   Ж.Жадамбаа

   Тамгын газрын дарга

6

   Б.Аюуш

   Үнэт цаасны газрын орлогч дарга

7

   Г.Даваасамбуу

   Захиргааны хэлтсийн дарга

8

   Б.Пүрэв

   Бичил санхүүгийн газрын Хадгаламж зээлийн хоршооны

хэлтсийн дарга

9

   Л.Долгор

   Захиргаа удирдлагын газрын ахлах референт

10

   Б.Цацрал

   Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын ахлах референт

11

   Ч.Оюунчимэг

   Захиргаа удирдлагын газрын ахлах референт

12

   Л.Маамсүрэн

   Захиргааны хэлтсийн ахлах референт

13

   Н.Батсэлэнгэ

   Үнэт цаасны газрын ахлах хянан шалгагч

14

   Ш.Эрдэнэцэцэг

   Бичил санхүүгийн газрын Ахлах хянан шалгагч

15

   И.Юмчиндулам

   Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч

16

   Б.Оюунцэцэг

   Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч

17

   Б.Бямбасүрэн

   Үнэт цаасны хорооны Хяналт шалгалтын хэлтсийн  ахлах мэргэжилтэн

18

   С.Оюунчимэг

   Бичиг хэргийн эрхлэгч

19

   Ц.Цэвэлравжаа

   Бичээч

20

   Ж.Сүхбаатар

   Жолооч