Ахмадын зөвлөл

 

Нэрс Ажиллаж байсан албан тушаал
1     Б.Шаравсамбуу        Орон тооны бус гишүүн
2     Л.Маамсүрэн        Ахлах референт 
3     Ц.Цэвэлравжаа        Бичээч
4     С.Оюунчимэг        Бичиг хэргийн эрхлэгч
5     Ж.Жадамбаа        Тамгын газрын дарга
6     Г.Даваасамбуу        Захиргааны хэлтсийн дарга
7     Д.Дүгэржав        Орон тооны гишүүн
8     Л.Долгор        ЗУГ-ын ахлах референт
9     Ж.Сүхбаатар         Жолооч
10     Ш.Эрдэнэцэцэг       Ахлах хянан шалгагч
11     Б.Аюуш       Үнэт цаасны газарт хэлтсийн дарга 
12     Б.Бямбасүрэн       Үнэт цаасны хороо ахлах мэргэжилтэн
13     Б.Оюунцэцэг       Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
14     Ү.Ядамсүрэн       Үнэт цаасны хорооны  дарга
15     С.Гүндэнбал        Үнэт цаасны хорооны дарга
16     Н.Батсэлэнгэ       Үнэт цаасны газрын ахлах хянан шалгагч 
17     И.Юмчиндулам       Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
18     Б.Пүрэв       Хяналт шалгалтын газрын хэлтсийн  дарга