Ахмадын зөвлөл

 

Нэрс

Ажиллаж байсан албан тушаал

1

Б.Шаравсамбуу

Орон тооны гишүүн

2

Л.Маамсүрэн

Ахлах референт

3

Ц.Цэвэлравжаа

Бичээч

4

С.Оюунчимэг

Бичиг хэргийн эрхлэгч

5

Ж.Жадамбаа

Тамгын газрын дарга

6

Г.Даваасамбуу

Захиргааны хэлтсийн дарга

7

Д.Дүгэржав

Орон тооны гишүүн

8

Л.Долгор

ЗУГ-ын ахлах референт

9

Ж.Сүхбаатар

Жолооч

10

Ш.Эрдэнэцэцэг

Ахлах хянан шалгагч

11

Б.Аюуш

ҮЦГ-т хэлтсийн дарга

12

Б.Бямбасүрэн

ҮЦХороо ахлах мэргэжилтэн

13

Б.Оюунцэцэг

ХШГ-ийн хянан шалгагч

14

Ү.Ядамсүрэн

ҮЦХорооны дарга

15

С.Гүндэнбал

ҮЦХорооны дарга

16

Н.Батсэлэнгэ

ҮЦГ-т ахлах хянан шалгагч

17

И.Юмчиндулам

ХШГ-ын хянан шалгагч

18

Б.Пүрэв

ХШГ-ын хэлтсийн дарга

>