Бичил санхүүгийн бодлогын зөвлөл

АЛБАН ТУШААЛ

НЭР

БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

1.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүн

Н.Мандуул

БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

2.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын дарга

Б.Итгэлсүрэн

3.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын дарга

Ц.Алтантуул

4.

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны ерөнхийлөгч

З.Алтанзул

5.

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

А.Алтансүх

6.

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

Д.Цолмон

7.

Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны Бодлого зохицуулалтын дэд хорооны дарга

Ш.Эрдэнэцэцэг

8.

Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны гүйцэтгэх захирал

Т.Оюундалай

9.

“Гялс төгрөг” ХЗХ-ны зөвлөх

Б.Пүрэв

10.

Монгол Улсын их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн багш

Ч.Алтаннар

11.

Санхүү, эдийн засгийн их сургуулийн ректор

Б.Мөнхбаяр

БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

12.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хадгаламж, зээлийн хоршооны газрын ахлах мэргэжилтэн

Ц.Доржханд