ДААТГАЛЫН БОЛОН ҮНЭТ ЦААСНЫ БАЙГУУЛЛАГАД АУДИТ ХИЙХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран  2020 оны 10 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд Даатгалын болон Үнэт цаасны байгууллагад аудит хийх сургалтыг зохион байгууллаа. 

 Сургалтад 25 аудитор суралцаж, шалгалтад  17  аудитор хамрагдсан байна.  Шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДЫН СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН 

Код

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020102319

33

тэнцсэн

2

2020102316

34

тэнцсэн

3

2020102313

33

тэнцсэн

4

2020102322

32

тэнцсэн

5

2020102311

36

тэнцсэн

6

2020102317

33

тэнцсэн

7

2020102324

34

тэнцсэн

8

2020102314

33

тэнцсэн

9

2020102312

33

тэнцсэн

10

2020102318

30

тэнцсэн

     ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДЫН 

                                                     СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

     

Код

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020102301

32

тэнцсэн

2

2020102303

31

тэнцсэн

3

2020102304

32

тэнцсэн

4

2020102305

28

тэнцээгүй

5

2020002307

31

тэнцсэн

6

2020102308

36

тэнцсэн

7

2020102309

25

тэнцээгүй