COVID-19 сарын мэдээ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 3/4654 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн мэдэгдэлд дурдсан Коронавируст (COVID-19) цар тахлын үед банк бус санхүүгийн байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын тайлан, тоо мэдээг доорх холбоосоор авч байна. Тайлан мэдээг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл доорх холбоосоор авах тул мэдээллийг ҮНЭН ЗӨВ, АЛДААГҮЙ бөглөж сар бүрийн сүүлийн өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 05-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Сарын мэдээний линк