ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгалын холбоо, Үндэсний давхар даатгал ХК-тай хамтран 2022 оны 3 дугаар сарын 10-25-ны өдрүүдэд  "Даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох сургалт"-ыг 11 аймагт зохион байгууллаа. Тус сургалтын шалгалтад  247 иргэн тэнцсэн байна.