БАНКНЫ ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАЛ ХИЙХ АЖИЛТНЫ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ БОЛЛОО.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын банкны холбоотой хамтран 2022 оны 3 дугаар сарын 10-18-ны өдрүүдэд "Банкны даатгалын зуучлал хийх ажилтан"-д эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

Тус сургалтад 8 банкны нийслэл болон орон нутгийн банкны салбарын 176 ажилтан хамрагдсан байна.