2019-12-05 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2720.5
EUR
Евро
3014.3
CNY
БНХАУ-ын юань
386.3
JPY
Японы иен
25.0
RUB
ОХУ-ын рубль
42.6
GBP
Английн фунт
3574.0
KRW
БНСУ-ын вон
2.29
AUD
Австралийн доллар
1861.9

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-12-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2723.5 2726
EUR
Евро
3025 3035
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
25.03 25.13
RUB
ОХУ-ын рубль
42.6 42.9
GBP
Английн фунт
3545 3565
KRW
БНСУ-ын вон
2.282 2.292
AUD
Австралийн доллар
1835 1865

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-12-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2723 2726
EUR
Евро
3025 3035
CNY
БНХАУ-ын юань
386 388
JPY
Японы иен
25 25.15
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43
GBP
Английн фунт
3550 3600
KRW
БНСУ-ын вон
2.26 2.3
AUD
Австралийн доллар
1840 1870

2019-11-04 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2700 2709
EUR
Евро
3010 3035
CNY
БНХАУ-ын юань
384.5 386
JPY
Японы иен
24.8 25.2
RUB
ОХУ-ын рубль
41.5 43
GBP
Английн фунт
3450 3520
KRW
БНСУ-ын вон
2.3 2.31
AUD
Австралийн доллар
1810 1890